Více informací pro otázku
Jak se díváte na přítomnost vojenské posádky ve městě. Jaký význam přikládáte existenci Výcvikové základny mírových sil a vojenského výcvikového prostoru. Co budete preferovat zachování základny nebo raději jiné využití těchto prostor a co proto uděláte?


Dotaz byl umístěn zřizovatelem na základě elektronické žádosti občana.