Více informací pro otázku
Jak hodláte zlepšit život v Českém Krumlově: 1) rodinám s malými dětmi, 2) dětem, 3) mladým lidem, 4) sociálně potřebným občanům, 5) Romům, 6) zdravotně postiženým, 7) seniorům, 8) turistům, 9) zaměstnavatelům ?


Dotaz byl umístěn zřizovatelem na základě elektronické žádosti občana.