Více informací pro otázku
Co uděláte pro rozvoj průmyslové zony Domoradice?


Dotaz byl umístěn zřizovatelem na základě elektronické žádosti občana.