Více informací pro otázku
Fungování společnosti Prosport se neosvědčilo, jak hodláte řešit podporu sportovních klubů v a správu sportovních areálů v ČK?


Dotaz byl umístěn zřizovatelem na základě elektronické žádosti občana.