Více informací pro otázku
Co dál s českokrumlovským rozvojovým fondem, spol s r.o.? Jste pro jeho zrušení či pokračování činnosti?


Otázka byla přeformulována zřizovatelem diskuse na základě tří nezávislých podnětů občanů. Prvni podnět byl zaslán prostřednictvím www-brány formou SMS bez podpisu a dotazoval se na to, zda fond stále ještě plní to, co plnit má. Druhý a třetí podnět přišly přímo z formuláře volby.krumlov.cz. Druhy podnět zmiňoval rizika zneužitelnosti a problematickou transparentnost při fungování fondu (v kolonce podpis stála věta "ne, mám strach"). Třetí podnět, opět nepodepsaný, se přímo dotazoval dvou kandidujících politiků, konkrétně pana Bartoše a pana Musila (oba Strana demokratického socialismu) na jejich frekvenci zakázek od fondu. Otazky byly zřizovatelem přeformulovány proto, že vsechny tři se týkaly totožného problému a dále proto, že byly formulovány výrazně negativisticky, což je v rozporu se zájmem zřizovatele tohoto fóra vést předvolební diskusi v konstruktivním duchu. Věříme, že jsme se neodchýlili od podstaty vznesených otázek a že naši redakční práci všichni tři přispěvatele pochopí.