Demokracie.krumlov.cz
.. občanský sektor, politika, Slavnosti růže, ... stačí si jen vybrat
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Nejzajímavější:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně     NOVĚ: O vzniku serveru  (anti-šuškanda)        
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Železniční koridor
+ Komunitní plán
K současné situaci v procesu KPSS
Úvodní informace
Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování v Českém Krumlově
Složení skupin komunitního plánování
Termíny jednání pracovních skupin
2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2009 - 2011
2. KPSS - materiály ke stažení
PRO ŽADATELE O GRANT V ROCE 2009
- Archiv k návrhu 2. KPSS
1. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2006-2008
Finance v roce 2008 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2008 - archiv
Finance na rok 2007 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2007 - archiv
Finance na rok 2006 - archiv
Projekty podpořené městem - čerpání financí na podporu 1.KPSS
Nové služby vzniklé na základě 1.KPSS
Katalog sociálních služeb
Vyjádřete se ke komunitnímu plánování
Průzkumy, dotazníky
Dokumenty ke stažení
- Archiv k návrhu 1.KPSS
Plánování podpořili
Kontakty
Diskusní fórum
+ Lidská práva
+ Občanský sektor
+ Strategický plán
+ Politika
+ Slavnosti
+ Ohňostroje
Registrovaní
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV


Archiv


Tato sekce slouží jako archiv k návrhu 2. KPSS, aktuální informace včetně schváleného materiálu 2.KPSS najdete v sekci 2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2009 - 2011.


NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU
sociálních a souvisejících služeb na léta 2009 – 2011


Pozvánka na veřejné projednávání návrhu 2. Komunitního plánu ve formátu PDFNávrhu cílů a opatření 2. Komunitního plánu k připomínkování
Tento Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 byl schválen k připomínkovacímu procesu Radou města Český Krumlov dne 8. 12. 2008. Připomínkovací proces je veden prostřednictvím připomínkovacích formulářů. Veškeré informace o tom jak a kde můžete návrh připomínkovat najdete v Připomínkovací proces Návrhu 2.Komunitního plánu.

 • NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU (ve fomátu pdf)  Podklady koordinačních skupin k 2. KPSS na léta 2009 – 2011
  Tento pracovní materiál je informativním doplňkem pro snadnější orientaci v Návrhu cílů a opatření 2. komunitního plánu, který bude od 9. prosince 2008 do 16. ledna 2009 k dispozici odborné i široké veřejnosti k připomínkování. Podkladový materiál obsahuje složení pracovních skupin, vymezení cílových skupin, swot analýzy za jednotlivé oblasti – cílové skupiny, stanovení typů služeb pro dané cílové skupiny, či popis prioritních oblastí a popis vize do roku 2011.

 • PODKLADY KOORDINAČNÍCH SKUPIN K 2. KPSS NA LÉTA 2009 - 2011 (ve formátu pdf)
  PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES
  NÁVRHU 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU
  sociálních a souvisejících služeb na léta 2009 – 2011
  9. 12. 2008 – 16.1. 2008


  V elektronické podobě je Návrh 2. Komunitního plánu k dispozici například zde.

  Pozvánka na veřejné projednávání návrhu 2. Komunitního plánu ve formátu PDF  KDE A JAK MŮŽETE NÁVRH PŘIPOMÍNKOVAT
  Aby nemohla být žádná vaše připomínka k návrhu plánu opomenuta, je veden proces připomínkování písemně, formou tzv. připomínkovacího formuláře. Ten je i se samotným návrhem plánu k dispozici na níže uvedených místech veřejně dostupných . Zde jsou také umístěny schránky pro vkládání vašich připomínek - připomínkovacích formulářů. Ty můžete zasílat i na níže uvedenou adresu městského úřadu a také e-mailem na adresu komunitniplan@krumlov.cz. Všechny připomínky budou pečlivě projednány. Jak bude s připomínkami naloženo posuzují příslušné koordinační skupiny a Rada města. Všechny připomínky budou také zapracované a vydané v materiálu „Proces konzultací a připomínkování návrhu plánu“. Jedinou podmínkou je, že připomínky nesmějí být anonymní. Níže na této stránce najdete také seznam konzultantů, které můžete využít k vašim dotazům, návrhům či připomínkám.

  Připomínkovací formulář
  Připomínkovací formulář pro vaše připomínky a návrhy.
 • PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘ (ve fomátu doc)


  KAM ZASÍLAT PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU PLÁNU?
  Hlavní kontaktní osobou pro proces připomínkování je Ing. Jaroslav Rytíř – odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Č. Krumlov. Všechny připomínky k návrhu plánu budou shromažďovány na adrese:

  MěÚ Český Krumlov
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  2. Komunitní plán
  Kaplická 439
  381 01 Český Krumlov
  Tel.: 380 766 401, e- mail: komunitniplan@krumlov.cz

  Vyplněné formuláře můžete zasílat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy, formuláře přijímá také podatelna MěÚ v Kaplické ulici (hala v přízemí) a samozřejmě je můžete vhodit do schránek k tomu určených na níže uvedených distribučních místech. Pro konkrétní dotazy k jednotlivým oblastem návrhu můžete také využít manažery skupin komunitního plánování. Seznam konzultantů najdete níže.

  KDE NAJDETE NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU, PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘE A SCHRÁNKY PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY
  • MěÚ Český Krumlov , Kaplická 439 - odbor soc. věcí a zdravotnictví
   Dále je návrh na městském úřadu k dispozici na odboru dopravy tamtéž, a v budově Radnice na Náměstí Svornosti 1 - matrika
   Konzultace: Ing. Jaroslav Rytíř, koordinátor KPSS
   380 766 401, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz
  • ICOS Český Krumlov – Centrum sociálních služeb, Náměstí Svornosti 2,
   Konzultace k metodice: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov, zunt@latran.cz, 380 712 202
  • Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. , Špičák 114
  • Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. , Na Vyšehradě 260
  • Centrum pro zdravotně postižené, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží)
  • Komunitní centrum Romů - Kocero, o.p.s., Horní Brána 425
  • Městská knihovna a její pobočky, Horní ulice 155, sídliště Mír-Urbinská 187, Plešivec 366
  • Nemocnice Český Krumlov, a.s. , Horní Brána 429
  • Pošta – hlavní pošta, Latrán 193
  • Návrh plánu, připomínkovací formuláře i další informace ke komunitnímu plánování jsou také na WWW.KOMUNITNIPLAN.KRUMLOV.CZ
  Máte-li zájem si návrh plánu podrobně prostudovat doma a nemáte přístup k internetu, můžete si výtisk návrhu vyzvednout na městském úřadě (Kaplická 439, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) nebo v kanceláři ICOS Český Krumlov (Náměstí Svornosti 2).


  Konzultanti k Návrhu 2.Komunitního plánu a vašim připomínkám
  • Hlavní konzultant k návrhu a také manažer KS 3 – etnické menšiny
   Ing. Jaroslav Rytíř, MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictí, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, 380 766 401
  • manažer KS 1 – děti a mládež, prevence sociálně patologických jevů
   Mgr. Ingrid Jílková, Centrum sociálních služeb - ICOS, jilkova@latran.cz,
  • manažer KS 2 - senoři
   Františka Kuncová, Veřejnost, Kuncova@elixnet.cz
  • manažer KS 4 – pro zdravotně postižené
   Jana Ihnatoliová, Centrum pro zdravotně postižené JK, cpzp.ck@volny.cz
  • manažer KS 5, pro řešení krizových situací, osoby v krizi
   JUDr. Adéla Kamenská, MěÚ, adela.kamenska@mu.ckrumlov.cz
  • technicko-organizační, metodická a konzultační podpora
   Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov
   zunt@latran.cz, 380 712 202


  Připomínkovací proces Návrhu 2. KPSS - základní informace
  Tento materiál obsahuje souhrn základních informací k připomínkovacímu procesu Návrhu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 až 2011.
 • Souhrn základních informací k připomínkovacímu procesu (ve formátu pdf)


  KE STAŽENÍ - MATERIÁLY K NÁVRHU 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU


  Pozvánka na veřejné projednávání návrhu 2. Komunitního plánu ve formátu PDF


  Na tomto místě jsou ke stažení všechny základní materiály k Návrhu 2. Komnunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 - 2011 a k připomínkovacímu procesu tohoto návrhu.


  Návrhu cílů a opatření 2. Komunitního plánu k připomínkování
 • Návrh cílů a opatření 2.KPSS k připomínkování (ve fomátu pdf)

  Připomínkovací formulář k Návrhu 2. Komunitního plánu
 • Připomínkovací formulář (ve fomátu doc)

  Pracovní podklady koordinačních skupin k 2. KPSS na léta 2009 – 2011
 • Pracovní podklady koordinačních skupin k 2. KPSS na léta 2009 – 2011 (informativní materiál ve fomátu pdf)

  Připomínkovací proces Návrhu 2. Komunitního plánu - základní informace
 • Připomínkovací proces Návrhu 2. Komunitního plánu - základní informace (základní informace ve fomátu pdf)

  Zpět na úvodní stranu www.komunitniplan.krumlov.cz


 • TOPlist