Demokracie.krumlov.cz
.. občanský sektor, politika, Slavnosti růže, ... stačí si jen vybrat
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Nejzajímavější:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně     NOVĚ: O vzniku serveru  (anti-šuškanda)        
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Železniční koridor
+ Komunitní plán
K současné situaci v procesu KPSS
Úvodní informace
Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování v Českém Krumlově
Složení skupin komunitního plánování
Termíny jednání pracovních skupin
2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2009 - 2011
2. KPSS - materiály ke stažení
PRO ŽADATELE O GRANT V ROCE 2009
- Archiv k návrhu 2. KPSS
1. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2006-2008
Finance v roce 2008 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2008 - archiv
Finance na rok 2007 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2007 - archiv
Finance na rok 2006 - archiv
Projekty podpořené městem - čerpání financí na podporu 1.KPSS
Nové služby vzniklé na základě 1.KPSS
Katalog sociálních služeb
Vyjádřete se ke komunitnímu plánování
Průzkumy, dotazníky
Dokumenty ke stažení
- Archiv k návrhu 1.KPSS
Plánování podpořili
Kontakty
Diskusní fórum
+ Lidská práva
+ Občanský sektor
+ Strategický plán
+ Politika
+ Slavnosti
+ Ohňostroje
Registrovaní
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV


Od 1.5.2009 již ICOS Český Krumlov, o.s. nezajišťuje tzv. technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování ve městě Český Krumlov. Tyto stránky, které pro informovanost o tomto procesu, provozoval ICOS Český Krumlov od roku 2004 , slouží od této doby pouze jako ARCHIV INFORMACÍ. Aktuální informace byste od této doby měli nacházet již na stránkách města Český Krumlov - www.mu.ckrumlov.cz/obcan.


Úvodní informace

Komunitní plánování sociálních služeb slouží k optimalizaci, zefektivnění a zkvalitnění systému poskytování sociálních služeb v dané lokalitě (komunitě). Cílem komunitního plánování je vytvořit podmínky pro takové služby, které zejména:
 • odpovídají a reagují na skutečné potřeby občanů města,
 • podporují princip individuálního přístupu k člověku,
 • umožňují osobní volbu občana...
K hlavním a nezbytným principům procesu komunitního plánování patří především rovnoprávná spolupráce zadavatelů (tedy obce, města), poskytovatelů (neziskové subjekty, organizace zřízené městem...) a veřejnosti (tedy současných i potenciálních uživatelů sociálních služeb).

Výsledkem komunitního plánování je tzv. komunitní plán sociálních služeb, otevřený koncepční materiál obsahující výhledy do budoucna v oblasti sociálních programů a služeb, konkrétní kroky a opatření nutné k jejich realizaci včetně finančních zdrojů apod. Naplňování takového plánu by mělo vést k vytvoření systému sociálních služeb a programů, které odpovídají místním podmínkám a potřebám. Jednoduše je proces komunitního plánování nástrojem pro zlepšení nabídky, kvality, efektivity a využití stávajících služeb a prostředků na ně vynakládaných a to tím, že se více přizpůsobí potřebám místních občanů.

AKTUÁLNĚ:

KE DNI 1.5. 2009 BYLA UKONČENA PĚTILETÁ SPOLUPRÁCE ICOS ČESKÝ KRUMLOV A MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Od 1.5.2009 již ICOS Český Krumlov, o.s. nezajišťuje tzv. technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování ve městě Český Krumlov. Tyto stránky, které pro informovanost o tomto procesu, provozoval od roku 2004 ICOS Český Krumlov, slouží od této doby pouze jako ARCHIV INFORMACÍ. Aktuální informace byste od této doby měli nacházet již na stránkách města Český Krumlov - www.mu.ckrumlov.cz/obcan/.
Vloženo: 28.4.2009

KE DNI 28.4. 2009 UKONČILA ČINNOST MANAŽERSKÁ SKUPNA KPSS

Činnost stávající manažerské skupiny KPSS v Českém Krumlově byla ke dni 28.4.2009 ukončena, neboť z 8 stávajících členů manažerské skupiny sedm rezignovalo na své dosvadní posty (tj. všichni přítomní členové na jednání manažerské skupiny). Na svou funkci v manažerské skupině rezignoval i zástupce ICOS Český Krumlov, o.s., který od roku 2004 zajišťoval tzv. technicko-organizační zabezpečení procesu ve městě a další účastníci procesu. Důvodem rezignace byly dlouhodobě neřešené základní otázky fungování procesu KPSS. Zápis z manažerské skupiny zde.
Vloženo: 28.4.2009

GRANTOVÁ VÝZVA NA PODPORU NAPLŇOVÁNÍ 2.KPSS

Dne 27. března 2009 byla vyhlášena městem Český Krumlov grantová výzva 1 pro rok 2009. Více informací včetně formulářů a dalších materiálů najdete v sekci Pro žadatele o grant v roce 2009, klikněte zde.
Vloženo: 31.3.2009

2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 - 2011

Dne 26.2.2009 schválilo Zastupitelstvo města Český Krumlov 2. KPSS (usnesení č. 18/2/2009). Na stejném jednání schválilo zastupitelstvo Pravidla pro poskytování grantů na podporu 2.KPSS z městského rozpočtu pro rok roce 2009. Výzva k předkládání projektů by měla být vyhlášena v průběhu března t.r. Veškeré informace včetně samotného 2.KPSS budou uveřejněny na těchto stránkách počátkem dubna 2009. Všechny aktuální základní materiály by prozatím měly být k dispozici na stránkách města - www.c.krumlov.cz/obcan - klikněte zde.
Vloženo: 29.2. 2009

Veřejné projednávání Návrhu 2. komunitního plánu

Od 9. 12. 2008 do 16. 1. 2009 probíhá připomínkovací proces návrhu 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov. V tomto období můžete prostřednictvím připomínkovacích formulářů navrhovat změny, úpravy či doplnění návrhu. Veškeré informace jsou dostupné například zde. K diskusi nad Návrhem 2. Komunitního plánu a k připomínkování návrhu je také připraveno veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování s uživateli a veřejností. Také na tomto setkání můžete získat všechny potřebné informace, můžete vznést své konkrétní připomínky či návrhy. Srdečně vás tedy zveme ve čtvrtek 8. ledna 2009 do zasedací místnosti městského úřadu (Kaplická 439, III. Patro), které začne v 16 hodin.
Pozvánka na veřejné projednávání návrhu 2. Komunitního plánu ve formátu PDF
Vloženo: 11.12.2008

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Každý z vás může připomínkovat Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011. Ten byl k připomínkovacímu procesu schválen Radou města Český Krumlov dne 8. 12. 2008. Veškeré informace o Návrhu a možnostech jeho připomínkování najdete v sekcích
"2. Komunitní plán sociálních služeb".
Vloženo: 9.12.2008

Nový katalog služeb v sociální oblasti ve městě Český Krumlov

Počátkem prosince tohoto roku byl vydán nový Katalog služeb v sociální oblasti ve městě Český Krumlov. Na těchto stránkách je k dispozici i v elektronické podobě ve formátu pdf. Více v sekci:
"Katalog sociálních služeb".
Vloženo: 4.12.2008

Na stránky byl přidán materiál „Podklady koordinačních skupin k 2. KPSS na léta 2009 – 2011“

Tento pracovní materiál je informativním doplňkem pro snadnější orientaci v Návrhu cílů a opatření 2. komunitního plánu, který by měl být v průběhu prosince 2008 a ledna 2009 k dispozici odborné i široké veřejnosti k připomínkování. Podkladový materiál obsahuje složení pracovních skupin, vymezení cílových skupin, swot analýzy za jednotlivé oblasti – cílové skupiny, stanovení typů služeb pro dané cílové skupiny, či popis prioritních oblastí a popis vize do roku 2011. Více v sekci:
"Návrh 2. Komunitního plánu".
Vloženo: 1.12.2008

Seznam podpořených projektů na podporu naplňování 1.KPSS v roce 2008

V rámci grantových výzev v roce 2008 bylo schváleno městem Český Krumlov k podpoře 10 projektů. Jejich seznam najdete v sekci
"Projekty podpořené městem - čerpání financí na podporu 1.KPSS".
Vloženo: 7.11.2008

Cíle a opatření 2.komunitního plánu

V průběhu listopadu 2008 jsou v jednotlivých pracovních skupinách dokončovány návrhy cílů a opatření 2.KPSS za oblast péče o děti a mládež, seniory, etnické menšiny, zdravotně postižené, osoby v krizi a tzv. společné cíle (pro oblast vzdělávání, zaměstnávání, odstaraňování bariér, dobrovolnictví, informační systém, zázemí pro poskytování služeb a monitoring a aktualizace naplňování komunitního plánu). Tento návrh bude mj. počátkem prosince zveřejněn i na těchto stránkách v sekci
"2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2009 - 2011. V průběhu prosince a ledna je pak počítáno s veřejným připomínkováním tohoto návrhu. Veškeré informace budou postupně zveřejňovány nejen na těchto stránkách.
Vloženo: 30.10.2008

Město vyhlásilo 2. grantovou výzvu pro rok 2008 na podporu komunitního plánu

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV usnesením RM č. 398/27/2008 ze dne 21.7.2008 vyhlašuje 2. výzvu na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb. TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ: 8.8.2008. Veškeré informace získáte v sekci "PRO ŽADATELE O GRANT.
Vloženo: 22.7.2008

Dotazník pro poskytovatele sociálních a doprovodných služeb ve městě Český Krumlov

Koncem dubna roku 2008 je rozesílán všem organizacím ve městě, které poskytují sociální či k sociálním službám doprovodné služby, dotazník za rok 2008. Dotazník slouží k monitorování stavu služeb v sociální oblasti ve městě a jeho okolí pro tvorbu a aktualizaci komunitního plánu a také k aktualizaci katalogu sociálních služeb ve městě. Vyplněný dotazník, prosíme, zasílejte nejpozději do 22. května 2008 na e-mail: komunitniplan@krumlov.cz, případně na poštovní adresu: Městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
DOTAZNÍK KE STAŽENÍ ZDE.
Vloženo: 30.4.2008

Město vyhlásilo 1. grantovou výzvu pro rok 2008 na podporu komunitního plánu

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV usnesením ZM č. 29/3/2008 ze dne 27.3.2008 vyhlašuje 1. výzvu na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb. TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ: 12.5.2008. Veškeré informace získáte v sekci "PRO ŽADATELE O GRANT.
Vloženo: 2.4.2008

Byl vyhlášen Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV vyhlašuje v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2008. TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ: do 5.5.2008. Podrobnější informace ZDE, nebo na www.mu.ckrumlov.cz - Granty města.
Vloženo: 26.3.2008

Formulář - závěrečná zpráva - pro realizátory podpořených projektů v roce 2007

Vyplněný formulář musí být včetně příloh předložen v tištěné podobě nejpozději do třiceti dnů od ukončení projektu odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu – Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – odpovědný pracovník: Vladislav Vlásek, tel: 380 766 401, v elektronické podobě zašlete textovou část závěrečné zprávy na e-mail: komunitniplan@krumlov.cz
Formulář ke stažení ZDE.
Vloženo: 17.12.2007

Zastupitelstvo města schválilo pokračování komunitního plánování a přípravu tvorby 2.KPSS

Na svém jednání dne 22.11.2007 schválilo zastupitelstvo města Český Krumlov přípravu 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov na léta 2009 – 2011 (USNESENÍ č. 150/10/2007). Ta by měla probíhat v průběhu roku 2008..
Vloženo: 10.12.2007

Zastupitelstvo města schválilo "Priority 1.KPSS na rok 2008"

Na svém jednání dne 22.11.2007 schválilo zastupitelstvo města Český Krumlov "Priority 1.KPSS na rok 2008" (USNESENÍ č. 151/10/2007) - tj. cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov na léta 2006 – 2008, na jejichž realizaci by měl být kladen důraz v roce 2008. Priority najdete v sekci "1. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2006 - 2008".
Vloženo: 1.12.2007

Aktualizována sekce "Nové služby vzniklé na základě 1. KPSS"

K 10.9.2007 byla aktualizována sekce "Nové služby vzniklé na základě 1. KPSS" a byla doplněna sekce "Projekty podpořené městem - čerpání financí na podporu 1.KPSS", kde najdete informace o podpořených projektech v rámci grantových výzev města na podporu realizace 1. KPSS.
Vloženo: 10.9.2007


VYHLÁŠENA GRANTOVÁ VÝZVA 3 PRO ROK 2007 - dofinancování projektů z externích zdrojů naplňujících 1.KPSS a podpora aktivit – projektů, jež naplňují cíle a opatření 1.KPSS

Dne 16.7.2007 byla vyhlášena 3. grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007 na základě Koncepce pro čerpání financí v roce 2007. Uzávěrka pro podávání žádostí: 20.8.2007. Veškeré informace pro žadatele najdete ZDE.
Vloženo: 20.7.2007


GRANTOVÁ VÝZVA 2 PRO ROK 2007 - dofinancování projektů z externích zdrojů naplňujících 1.KPSS

Dne 2.4.2007 byla vyhlášena 2. grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007 na základě Koncepce pro čerpání financí v roce 2007. Uzávěrka pro podávání žádostí: 21.5.2007. Veškeré informace pro žadatele najdete ZDE.
Vloženo: 2.4.2007


GRANTOVÁ VÝZVA 1 PRO ROK 2007 - mimořádná podpora programů naplňujících 1.KPSS

Dne 5.3.2007 byla vyhlášena 1. průběžná grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007 na základě Koncepce pro čerpání financí v roce 2007. Uzávěrka pro podávání žádostí: 21.5.2007. Veškeré informace pro žadatele najdete ZDE.
Vloženo: 8.3.2007

Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů pro rok 2007 je vyhlášen

Město Český Krumlov vyhlásilo komplexní program prevence sociálně – patologických jevů pro rok 2007 (schváleno usnesením RM č. 260/15/2007 ze dne 23.4.2007). Zájemci o podporu svých aktivit mohou v tomto grantovém programu města žádat v rámci tří podprogramů - A) VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ, B) INFORMACE A VZDĚLÁNÍ, C) INTERVENCE V KRIZI. Pro jednotlivé podprogramy je městem alokováno 100.000,- Kč. Uzávěrka žádostí je stanovena na 25.5.2007. Veškeré informace najdete na stránkách města v sekci granty města, klikněte ZDE.
Vloženo: 27.4.2007

Finanční podpora města na realizaci cílů a opatření 1.KPSS v roce 2007

Na základě "Koncepce pro čerpání finančních prostředků na rok 2007" předpokládá město Český Krumlov vypsání několika grantových výzev pro realizátory projektů, které naplňují 1. komunitní plán města. Veškeré potřebné informace o možnosti podpory z rozpočtu města najdete ZDE.
Vloženo: 2.3.2007

Formulář - závěrečná zpráva - pro realizátory projektů

Formulář k závěrečné zprávě k projektům, které byly podpořeny z prostředků města na KPSS v roce 2006. Ke stažení ZDE.
Vloženo: 8.12.2006

Vyhlášení výzvy pro spolufinancování projektů. Realizace aktivit 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2006.

Celkem 400.000 korun je v roce 2006 k dispozici na dofinancování projektů, které jsou v souladu s cíli a opatřeními 1. komunitního plánu sociálních služeb (dále 1.KPSS). Zájemci o dofinancování již běžících nebo připravovaných projektů mohou o finanční podporu žádat průběžně až do 30. 6. 2006. Více.
Vloženo: 28.2.2006

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
ve městě Český Krumlov v roce 2005
(ke stažení ve formátu MS Word).

Dotazník je v průběhu března 2006 rozesílán všem organizacím, které poskytují sociální služby ve městě Český Krumlov. Vyplněné dotazníky můžete zasílat poštou (s dotazníky je rozesílána i ofrankovaná obálka) na adresu: Mgr. Marek Nerud, MěÚ - Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická 431, 381 01 Český Krumlov. Elektronicky pak na e-mailovou adresu: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz, a to nejpozději do 1. dubna 2006. Děkujeme za spolupráci. V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, obraťte, na garanta procesu komunitního plánování Mgr. Marka Neruda (kontakty najdete zde.)
Vloženo: 2.3.2006

1. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA LÉTA 2006-2008

Dne 18. ledna 2006 byl na stránky umístěn 1. komunitní plán města Český Krumlov na období 2006-2008. Více ZDE.


STANOVISKO MANAŽERŮ KOORDINAČNÍCH SKUPIN A TÝMU PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Stanovisko manažerů a dalších účastníků procesu komunitního plánování k radikálnímu seškrtání již schválené částky na podporu jednotlivých cílů a opatření komunitního plánu v návrhu rozpočtu města na rok 2006. Text byl rozeslán zastupitelům města dne 9. 12. 2005. Celý text je přetištěn na www.zpravodaj.krumlov.cz, klikněte ZDE.

Vyhlášení výběrové řízení v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů pro rok 2006

Město Český krumlov vyhlašuje v rámci Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2006. Termín pro podání projektu je 16. 2. 2006. Pro soubor ve formátu PDF klikněte ZDE. Více informací najdete na www.zpravodaj.krumlov.cz.

Zastupitelstvo města schválilo cíle a opatření 1. komunitního plánu a priority pro rozpočet města na rok 2006

Dne 29. září 2005 schválilo zastupitelstvo města Český Krumlov cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města na období 2006-2008. Na jednání zastupitelstva byl odsouhlasen i materiál "PRIORITY 1.KPSS PRO ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2006" - tedy požadavky vzešlé z tohoto plánu na městský rozpočet na rok 2006. Celý schválený komunitní plán bude zveřejněn v průběhu prosince 2005, schválené priority pro rozpočet města jsou k dispozici ZDE.


Dotazník pro děti, mládež a rodiče v Českém Krumlově

Toto šetření proběhlo v rámci práce skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů v červnu 2005. Šetření se týkalo dětí a mládeže (celkem 300 respondentů) ve věku 10 – 19 let na všech základních i středních školách v Českém Krumlově a jejich rodičů. Těm bylo prostřednictvím škol distribuováno 1000 dotazníků, z nichž se vrátilo 278. Vyhodnocení průzkumu najdete ZDE.


SKONČIL PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A KONZULATACÍ NÁVRHU PLÁNU

Dne 29. července byl ukončen proces připomínkování a konzultací návrhu 1. KPSS ve městě Český Krumlov, v jehož rámci mohl každý připomínkovat tento návrh, který vznikal od druhé poloviny roku 2004. Návrh plánu (ve formátu PDF) je k dispozici ZDE. V současné době se jednotlivé připomínky (dle RM schválené metodiky) budou zapracovávat do finální verze plánu sociální péče na období 2006-2008. Ten by měl být dokončen koncem srpna t.r. tak, aby mohl být předložen městské radě a zastupitelstvu města Český Krumlov v měsíci září 2005. Zpráva o průběhu procesu konzultací bude zveřejněna v nejbližší době.

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU PLÁNU 9. 6. - 29. 7. 2005

Dne 6. června byl městskou radou schválen návrh 1. komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český Krumlov na období 2006-2008. Od 9. června až do 29. července t.r. bude návrh plánu konzultován a připomínkován odbornou i laickou veřejností, uživateli služeb i politickými představiteli města. V rámci procesu připomínkování a konzultací může každý připojit svou připomínku, doplnění či upřesnění k návrhu plánu. Všechny důležité informace včetně návrhu plánu, připomínkovacího formuláře či termínů veřejných projednávání návrhu plánu s veřejností a uživateli naleznete ZDE.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU

V úterý 24. května 2005 se od 18.00 hodin uskuteční v budově ZŠ Linecká úvodní veřejné projednání návrhu Komunitního plánu péče ve městě Český Krumlov na období 2006-2008. Město Český Krumlov ve spolupráci s ICOS-Informačním centrem občanského sektoru zve všechny, kteří se chtějí seznámit s návrhem plánu nebo kteří chtějí svým názorem či připomínkou přispět k tomu, aby sociální služby opravdu odpovídaly potřebám občanů města. Pozvánka s podrobnějšími informacemi ve formátu PDF.

Dotazník pro seniory, zdravotně postižené a jejich rodiny - květen 2005

Jako velmi důležitý podklad pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov slouží dotazníky pro občany k jednotlivým typům služeb. Pro rodiče a děti v působnosti Skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů byl již distribuován a v současné době se vyhodnocuje. Počátkem května bude společně s katalogem služeb distribuován dotazník pro seniory a zdravotně postižené. Podrobnější informace o dotazníku jsou k dispozici v článku na www.zpravodaj.krumlov.cz. Dotazník si můžete stáhnout ZDE.

Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2005

V současné době byl dokončen katalog služeb v němž naleznete informace o úřadech, neziskových organizacích i jiných institucích jež poskytují sociální služby ve městě Český Krumlov. Část katalogu bude s dotazníkem pro seniory, zdravotně postižené (viz výše) počátkem května distribuována přímo do domácností, část bude k dispozici na volně dostupných místech uvedených níže. Katalog ve formátu PDF ke stažení .

Místa, kde budou od 2. května v Českém Krumlově sběrné boxy a zároveň volně přístupné katalogy a dotazníky k vyplnění:

 • Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439 (podatelna)
 • Okresní správa sociálního zabezpečení, Plešivec 268 (podatelna)
 • Úřad práce, Plešivec 248 (čekárna)
 • Pobočky České pošty v Českém Krumlově (Latrán, Nádražní, Plešivec, Urbinská)
 • Městská knihovna, Horní ulice 155 (včetně čítárny)
 • Kancelář ICOS, Náměstí Svornosti 2 (nad průchodem k restauraci Maštal)
 • Infocentrum, Náměstí Svornosti 2
 • Centrum pro zdravotně postižené, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží).
 • Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.
  • Vyšehradská 260
  • Za soudem 490
  • Plešivecké náměstí 74
  • Senior klub Rozvoj, Vyšehrad 182


Školení účastníků komunitního plánování sociálních služeb

V úterý 19. dubna 2005 (10.00 – 18.00 hodin) a ve středu 20. dubna 2005 (8.00 – 14.00 hodin) proběhne II. školení v rámci komunitního plánování v Českém Krumlově, a to v Domech s pečovatelskou službou, Vyšehrad 260. Pod vedením Centra pro komunitní práci Ústí nad Labem bude zaměřeno především na proces veřejných diskusí a připomínkování návrhů plánu, jakožto nedílné součásti celého procesu.

Veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování

Ve středu 23. února od 16 hodin se v zasedací místnosti MěÚ (Kaplická 439, 3. patro) uskuteční společné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Zváni jsou všichni zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s dosavadním průběhem celého procesu nebo získat více informací o komunitním plánování sociálních služeb ve městě. Více.

Dotazník pro občany města Český Krumlov

V polovině prosince 2004 byl prostřednictvím obměsíčníku Zpravodaj.krumlov.cz distribuován do všech domácností v Českém Krumlově dotazník určený pro občany města. Jeho cílem je zjistit skutečné potřeby občanů, kteří sociální služby využívají nebo by se jich tato otázka mohla do budoucna týkat. Získané informace budou sloužit jako podklad pro zajištění toho, aby se každý z Vás mohl na podobě sociálních služeb ve městě Český Krumlov podílet cestou, která je mu nejbližší. Zpravodaj i s dotazníkem (na třetí a čtvrté straně) je k dispozici ve formátu PDF také zde.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU NA WWW.ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ.TOPlist