Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
  Úvodní informace
  Výsledky voleb
  Zvolené strany
  Otázky pro politiky
Odpovědi na otázky

Zde najdete odpovědi na otázky o kterých jste hlasovali. Tyto údaje byly čerpány především z příspěvků uvedených v diskusi a z programů jednotlivých politických stran. Každá politická strana měla zároveň možnost prostřednictvím e-mailové adresy tyto informace doplnit či upravit.
Pokud chcete najít odpovědi jedné politické strany na všechny otázky, takový souhrn najdete nově na stránce každé politické strany (Sekce "Zvolené strany").
Také máte možnost přehledně najít odpovědi na stránce "Mapa odpovědí".


Jaké vidíte přínosy pro Krumlov a pro jeho občany ve vstupu ČR do EU? Co chcete udělat, aby tyto přínosy byly co největší?


Českokrumlovští demokraté - J. Glowacz
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Komunistická strana Čech a Moravy - J. Chalupa
Podpoříme další realizaci strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. Cítíme odpovědnost za včasnou a objektivní přípravu města na vstup ČR do EU, v souladu s výsledkem celostátního referenda.


Česká strana sociálně demokratická - M. Michálek
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Občanská demokratická strana - F. Mikeš
Vstup do EU je nutností, o které nikdo v této republice nepochybuje. Má však i svá úskalí, o kterých bychom měli vědět. Kdyby se některá upozornění např. od Václava Klause vzala vážně, tak dnes nemuseli zemědělci hrozit demonstracemi proti našemu vstupu do EU za pro ně nedůstojných podmínek. Kdyby v Bruselu věděli, že náš vstup zvažujeme ve všech souvislostech a ne, že se bezhlavě hrneme i tam, kde nás nechtějí, určitě by si vůči nám některé návrhy nedovolili.


Sdružení nezávislých - Město pro všechny - A. Princ
Chceme iniciativně využívat všechny možnosti získání dotací, příspěvků a grantů na rozvoj města a na realizaci projektů, a to jak ze státních fondů a programů tak i z rrostředků EU a ze soukromých zdrojů.


Koalice KDU-ČSL, US-DEU - R. Šrot
Pokud budeme chápat otevření hranic jako ohrožení, jako riziko pohlcení rakouským živlem, pak přínosy budou minimální. My chápeme tuto blízkou skutečnost jako výzvu pro podnikatele i občany navázat úzké vztahy minimálně s Horním Rakouskem. V širších souvislostech se jedná i o nový zdroj grantů a dotací z EU. I zde platí jednoduchá poučka, že jen připraveným štěstí přeje.