Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
  Úvodní informace
  Výsledky voleb
  Zvolené strany
  Otázky pro politiky
Odpovědi na otázky

Zde najdete odpovědi na otázky o kterých jste hlasovali. Tyto údaje byly čerpány především z příspěvků uvedených v diskusi a z programů jednotlivých politických stran. Každá politická strana měla zároveň možnost prostřednictvím e-mailové adresy tyto informace doplnit či upravit.
Pokud chcete najít odpovědi jedné politické strany na všechny otázky, takový souhrn najdete nově na stránce každé politické strany (Sekce "Zvolené strany").
Také máte možnost přehledně najít odpovědi na stránce "Mapa odpovědí".


Jak zajistíte občanům, nebydlícím v historickém centru, přístup k úřadu, když se k němu nedá ani dojet autem a zaparkovat, a i cesta pěšky je pro někoho hotové martýrium? (třeba pro maminku s kočárkem z Míru)


Českokrumlovští demokraté - J. Glowacz
Zajistíme parkování zdarma pro občany města co nejblíže historickému jádru a rozšíření parkovacích míst pro občany města. Budeme usilovat o změnu koncepce městské dopravy zahrnující rovněž historické jádro města.


Komunistická strana Čech a Moravy - J. Chalupa
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Česká strana sociálně demokratická - M. Michálek
Dořešíme dopravní situaci v návaznosti na koncepci. Odstavná parkoviště. Vjezd do centra.


Občanská demokratická strana - F. Mikeš
Na prvním místě je to určitě využití objektů, kde dnes sídlí okresní úřad. Tady bude nadále působit úřad dávek státní sociální podpory, měl by zde být kompletně umístěn živnostenský úřad, stavební úřad a i převážná část matričních úkonů. Společně s pozemkovým úřadem, dopravními agendami, blízkým pracovním úřadem a pracovištěm Státní sociální podpory tak dojde k soustředění pracovišť, kde bude možné vyřizovat vztah občanů s úřady. Protože jde objekty s bezbarierovým přístupem nebo se zde připravuje, mohlo by skutečně jít o zlepšení komfortu občanů při styku s úřady. Zatím jde o návrhy, ale protože se týkají potřeb většiny občanů města a od 1.1.2003 i velké části okresu, tak určitě najdou širší podporu v zastupitelstvu.


Sdružení nezávislých - Město pro všechny - A. Princ
Ideální by bylo, kdyby občan úřad potřeboval k svému životu co nejméně. Bohužel nikde na světě se to nepovedlo.Proto.-Pokud se podaří vybojovat se "státem"boj o budovy okresního úřadu postěhuje se v roce 2003 ta část úřadu,která je nejčastěji využívaná veřejností s cílem aby všecny razítka získal na jednom místě.Přesto matrika,správa majetku, investiční odbor ,finanční a správní zůstane v historickém jádru města.Kompletní vymístění úřadu by byla veliká chyba.Poučení si můžeme vzít z Latránu,který po vymístění Policie téměř zmrtvěl.Pro přiblížení méně mobilních a například pro matky s dětmi bylo zřízeno v příremí bezbariérové informační místo, kde lze mnoho vyřídit aniž by musel občan "lítat"po budově.Nástup fenoménu Internetu domnívám se, také postupně mnohé vyřeší. Na sídlišti Mír by podle mého měla vzniknout služebna městské policie.


Koalice KDU-ČSL, US-DEU - R. Šrot
Ke zlepšení současného stavu vedou v zásadě dvě cesty : Jednak se při úvahách o umístění úřadu musí brát v úvahu četnost osobních návštěv občanů na jednotlivých odborech. V budově okresního úřadu na Plešivci pak skončí nejen živnostenský úřad, ale třeba i stavební úřad či další odbory. Druhou cestou je zlepšení podmínek pro parkování obyvatel v blízkosti centra. Odborníci to nazývají "doprava v klidu" a zde odkazuji na svou odpověď panu Maurerovi ze dne 22.10.