Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
  Úvodní informace
  Výsledky voleb
  Zvolené strany
  Otázky pro politiky
Odpovědi na otázky

Zde najdete odpovědi na otázky o kterých jste hlasovali. Tyto údaje byly čerpány především z příspěvků uvedených v diskusi a z programů jednotlivých politických stran. Každá politická strana měla zároveň možnost prostřednictvím e-mailové adresy tyto informace doplnit či upravit.
Pokud chcete najít odpovědi jedné politické strany na všechny otázky, takový souhrn najdete nově na stránce každé politické strany (Sekce "Zvolené strany").
Také máte možnost přehledně najít odpovědi na stránce "Mapa odpovědí".


Fungování společnosti Prosport se neosvědčilo, jak hodláte řešit podporu sportovních klubů v a správu sportovních areálů v ČK?


Českokrumlovští demokraté - J. Glowacz
Zprůhledníme a zefektivníme hospodaření v podnicích ve vlastnictví města a ve společných podnicích a přehodnotíme cíle a poslání obecně prospěšných společností založených městem.


Komunistická strana Čech a Moravy - J. Chalupa
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Česká strana sociálně demokratická - M. Michálek
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Občanská demokratická strana - F. Mikeš
-- strana se k tomuto tématu nevyjádřila --


Sdružení nezávislých - Město pro všechny - A. Princ
Myslím že to je stejné jako s demokracií-nejlepší volba ze všech špatných.Osobně jsem přesvědčen že fungování se osvědčilo.nepochybně plní své poslání a jsem přesvědčen,že jakékoliv přerozdělování finančních prostředků/když už musí být/je takto co nejblíže adresátům-sportovním klubům.Oni sami, jako členové správní rady vytvářejí klíč a pravidla k přerozdělení.Myslím že to sami umějí lépe než zastupitelé,kteří jsou zákonitě v rozhodování ovlivněni i potřebami jiných oblastí veřejného života.


Koalice KDU-ČSL, US-DEU - R. Šrot
Že se Prosport neosvědčil, je příliš silné slovo. Minimálně se informujte na jeho fungování při odstraňování následků povodní. Už jsem to řekl několikrát, máme to i ve volebním programu, že chceme podrobit revizi fungování a přínos všech městských společností – tedy i ProSportu. Osobně je mi milejší nějaký samosprávný orgán sportovců, nežli rozhodovat o rozdělování dotací mezi jednotlivé sporty podle toho, který oddíl na zastupitelstvo přivede více dojemných žáčků v dresech.