Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
  Úvodní informace
  Výsledky voleb
  Zvolené strany
  Otázky pro politiky
Odpovědi na otázky

Zde najdete odpovědi na otázky o kterých jste hlasovali. Tyto údaje byly čerpány především z příspěvků uvedených v diskusi a z programů jednotlivých politických stran. Každá politická strana měla zároveň možnost prostřednictvím e-mailové adresy tyto informace doplnit či upravit.
Pokud chcete najít odpovědi jedné politické strany na všechny otázky, takový souhrn najdete nově na stránce každé politické strany (Sekce "Zvolené strany").
Také máte možnost přehledně najít odpovědi na stránce "Mapa odpovědí".


Je vaše strana / hnutí zastáncem vymístění točny ze zámecké zahrady, nebo usiluje o její zachování v současné podobě a lokalitě? Popřípadě - jakým způsobem chce vaše strana / hnutí vstoupit do boje za otáčivé hlediště? Jaká je vaše vize kulturní politiky města v následujícím volebním období?


Českokrumlovští demokraté - J. Glowacz
Podpoříme zachování divadla s otáčivým hledištěm.


Komunistická strana Čech a Moravy - J. Chalupa
Kulturu ve městě nechápeme jen jako prostředek vnější prezentace aktivit města, ale nejméně jako zdroj obohacování života občanů při zachování dostupnosti akcí širokou veřejností. Jsme pro zachování otáčivého hlediště v Zámecké zahradě.


Česká strana sociálně demokratická - M. Michálek
Zpracování nových koncepcí kulturních akcí. V otázce budoucnosti otáčivého hlediště je náš názor stále stejný a to je zachování točny v zámecké zahradě a raději než se zabývat přemístěním někam na Kvíťák pojďme diskutovat o tom jestli po dožití této konstrukce by nemohla vzniknout jiná, která by nedrásala tak srdce estétů a odborníků a už jsem takový návrh viděl.


Občanská demokratická strana - F. Mikeš
Musí se jasně vyjádřit k zachování divadla před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově


Sdružení nezávislých - Město pro všechny - A. Princ
Chceme prosadit zachování otáčivého hlediště jako českokrumlovského unikátu, usilovat o výrazné zvýšení umělecké úrovně představení, která jsou před ním pořádána, a připravit dlouhodobý projekt, který zajistí jeho provozování v souladu s potřebou ochrany památek.


Koalice KDU-ČSL, US-DEU - R. Šrot
Tlak na zachování.V otázce přírodního divadla se v našem volebním programu hlásíme k snaze najít i v budoucnu prostor pro umístění točny v zámecké zahradě. Jednak nepovažujeme za reálnou představu o vybudování divadelního prostředí srovnatelného se současnou lokalitou, jednak vidíme jako nemorální a pošetilé vyhazovat stovky milionů korun (lhostejno z jaké společné kapsy půjdou), které by jinde posloužily rozumněji. Toto stanovisko se já osobně cítím povinen zastávat už jen kvůli závazku více nežli 23 tisíc podpisů občanů pod naší peticí. Navíc mám ujištění architektů, že lze najít takový vzhled a umístění točny v rámci zámecké zahrady, které by co nejméně vadilo svému okolí. Proto jsme v zastupitelstvu prosadili usnesení, které nabízí všem zúčastněným stranám uspořádání setkání odborníků, kteří by bez emocí hledali kompromisní řešení kauzy otáčivého hlediště. V současné době jsme zdrženliví ve všech ostatních aktivitách, neboť chceme dát prostor i klid jednání mezi Krajským úřadem a Ministerstvem kultury.