Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
  Úvodní informace
  Výsledky voleb
  Zvolené strany
  Otázky pro politiky
Odpovědi na otázky

Zde najdete odpovědi na otázky o kterých jste hlasovali. Tyto údaje byly čerpány především z příspěvků uvedených v diskusi a z programů jednotlivých politických stran. Každá politická strana měla zároveň možnost prostřednictvím e-mailové adresy tyto informace doplnit či upravit.
Pokud chcete najít odpovědi jedné politické strany na všechny otázky, takový souhrn najdete nově na stránce každé politické strany (Sekce "Zvolené strany").
Také máte možnost přehledně najít odpovědi na stránce "Mapa odpovědí".


Co dál s českokrumlovským rozvojovým fondem, spol s r.o.? Jste pro jeho zrušení či pokračování činnosti?


Českokrumlovští demokraté - J. Glowacz
Převedeme správu majektu z Českokrumlovského rozvojového fondu zpět na město. O všech investicích a pronájmech bude rozhodovat zastupitelstvo. Výnosy z majetku se vrátí do rozpočtu města.


Komunistická strana Čech a Moravy - J. Chalupa
Cítíme odpovědnost za řádné a efektivní hospodaření s majetkem města, jsme proti jeho neuváženému prodeji.


Česká strana sociálně demokratická - M. Michálek
Důsledná kontrola hospodaření městských společností.


Občanská demokratická strana - F. Mikeš
ČKRF je majetková aktivita a částečně i majetkové aktivum. To může být jedno téma k diskusi. Dalším pak to, zda půjde o městem zřízenou instituci jen pro nakládání s majetekem nebo o instituci shromažďující a připravující podklady pro zpracování rozvojové koncepce města vč. ekonomických náležitostí. Vztah majetkového odboru města a ČKRF může také hrát roli při konkrétním rozhodování.


Sdružení nezávislých - Město pro všechny - A. Princ
Nerušit-je to jako podříznout si větev pod zadkem.bylo by to odříznutí od efektivních zdrojů pro městské funkce a o to možná tké jde?K jednání orgánů fondu jsou pravidelně zváni zastupitelé a ti,kteří opakovaně deklarují rušení fondu se o jeho činnost nikdy nezajímali.Možná to bude tím,že ČKRF má ve svém vlastnictví velmi zajímavé historické domy , o které by někdo mohl mít zájem?


Koalice KDU-ČSL, US-DEU - R. Šrot
Bude-li mít po volbách můj hlas nějakou váhu, budu ochoten se bavit o všech změnách v ČKRF, které by pro město neznamenaly ztrátu týmu zapálených odborníků, kteří se na fondu postupem doby sešli. Když tedy vycházím ze čtyř let zkušeností s prací radnice i činnosti ČKRF a jsem tlačen do černobílé odpovědi, pak můj názor zní : Nerušit.