Demokracie.krumlov.cz
.. respektive její archiv
  Další odkazy:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně  
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Volby 2002
Zobrazení příspěvku:

Téma: A co s tím chceš jako dělat ?
Autor: vait Datum: 22:23 27.03.2011 Na téma: Nezatřízeno
Text:
A co s tím chceš jako dělat ?
27.03.2011 12:15


Tak přesně takovou otázku slyším v poslední době často. Svoboda volby, odvětím ... Ale nepředbíhejme ... Řekneme si prvně, o co vlastně jde ... Doba se mění. Chtělo by se říci, zrychluje. Tempo nepřetržitého ekonomického růstu vzhůru do pekel dává vzniknout novému žánru kybernetického odboje, informační válka, boj o hlas v médiu. Alternativních informačních a diskuzních webů, blogů a rozcestníků vzniká v poslední bodě víc a víc. Z původně konspirační teorie se stává dobrý podnik. Médiokracie je k podobným lidovým hnutím vnímavá a umí si s nimi náležitě hrát. Snad za to muže ono ďábelské poslání v pozadí, snad všeobecně rozšířená nevědomost o předurčeném běhu pozemského dění. Všechno souvisí se vším a je to jen tak, jak má být.

Když jsem poprvé slyšel o muži jménem Albert Pike, přehodnotil jsem mnoho věcí. O jeho významu kupříkladu dosvědčí svědčí fakt, že Albert Pike má ve Washingtonu D.C. sochu, a to přímo u Kapitolu. Mají snad jeho názory nějakou souvislost s americkým pojetím demokracie ? Podívejme se na něj blíže. Narodil se v zimě roku 1809 v Bostonu, byl známý jako spisovatel, později se stal armádním generálem konfederačních vojsk. Říkalo se o něm že je génius, hovořil a psal 16 jazyky, známý byl též jako aktivní satanista, rytíř Ku Klux Klanu, velmistr Svobodný zednář. Mnoho z jeho myšlenek má následovníky po celém světě, kniha Morálka a dogma se stala povinnou četbou všech okultních společností. Jeho vize tří světových válek je zřejmě klíčovou indícii v našem příběhu. V dopise svému věrnému příteli, italskému revolucionáři Giuseppe Mazzinimu z roku 1871 se Pike svěřuje, že dostal vizi jak přinést světu jediný řád. Čemu nebo komu má tento řád sloužit můžeme tušit z Pikeova okultního zaměření. Za zmínku určitě stojí, že dopis byl po krátkou dobu vystaven v Britské národní knihovně v Londýně, kde byla také pořízena jeho kopie agentem Kanadského královského námořnictva. Ačkoliv se o jeho pravosti vedou sáhodlouhé diskuze, pozoruhodná shoda této vize s některými skutečnými historickými událostmi Vám stojí za jeho podrobnější prostudování. Pojďme si v krátkosti přiblížit, co se zde popíšu.

Skrze první světovou válku zničíme síly carského Ruska a do jeho středu zasadíme nedobytnou pevnost ateistického komunismu. Tak začíná Pike své vyprávění. Na pozadí rozporů vyvolaných agenty iluminátů mezi koloniální Británií a společnou Německou a Rakousko-Uherskou expanzí vypukne konflikt, který zatáhne svět do války. Na konci války vybudujeme komunismus a použijeme ho ke zničení vlád a oslabení role náboženství. Druhé světové válce dají vzniknout prohlubující se rozdíly mezi fašismem a politický sionismem. Tato válka musí být vedena tak, aby byl nacismus zničen jednou pro provždy a politický sionismus si upevnil své postavení natolik, že dá vzniknout samostatnému izraelskému státu na území Palestiny. Také komunismus musí válkou posílit, aby se stal dostatečně silným protivníkem křesťanství, a to až do té doby, než ho budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma. Kdo jste dávali na dějepise pozor, zbystřete prosím ještě víc. Třetí světová válka bude taktéž vyvolána agenty iluminátů (jako zřejmě většina pozemských konfliktů, minimálně ve 20.století) a spustí ji rozpory politického sionismu s vůdci islámského světa. Během ní se musí navzájem zničit ! Zatímco ostatní národy, rozdělené tímto konfliktem, budou donuceny bojovat až do naprostého psychického, morálního, duchovního i materiálního vyčerpání, my odhalíme nihilisty a naprosté ateisty, rozpoutáme naprosté sociální kataklyzma, které vší tou hrůzou ukáže všem národům důsledky naprostého ateismu, původce divošství a nejkrvavější vřavy. Poté obyvatelé celého světa, nuceni bránit se této skupince revolucionářů, svrhnou ty ničitele civilizace a rozčarováni křesťanstvím společně s deistickým duchem budou od té chvíle takříkajíc bez kompasu, dychtiví po nalezení něčeho ideálnějšího, ovšem bez znalostí všech souvislostí. V té chvíli obdrží čiré světlo skrze manifestaci pravé nauky Lucifera a představíme ji tak konečně široké veřejnosti. Tento projev bude vycházet z obecných reakčních hnutí, která budou následovat úplnému podmanění a zničení křesťanství i ateismu, obou zároveň.

Pokud si srovnáme Pikeho vizi a některé události z historie či současnosti, zákonitě musíme vidět až nápadnou shodu. V souladu s tím jsou některé odtajněné zprávy z archivů KGB či CIA, jenž nám ukazují na provázanost sionistického politického světa s bankovním sektorem, motorem dnešního dění, nebo podivné provázanosti západních bankéřů a tyranů z 20.století. Jmenujme agenta Lenina a jeho výlety coby disidenta carského Ruska po západní Evropě před Velkou říjnovou revolucí 1917. Podle odtajněných materiálů vyplynulo, že se Lenin dostal v utajení za pomoci agentů západních mocností, s penězi dokonce od Německého ministra financí, zpět do Ruska. Zde pak rozdmýchal delší dobu válkou připravovaný oheň revoluce. Uvědomíme-li si, že Lenin si odseděl dokonce několik let na Sibiři, kterou již tatíčkové z carského dvora radí používali k utužování své moci, museli k přípravě celé té akce využít ohromné množství peněz a prostředků. Po úspěšném převratu byl právě Lenin iniciátorem hromadného vyvražďování vlastního obyvatelstva. Příběh posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny se dost možná také díky svému zfilmování stal velmi populární. Pravoslavná církev ho prohlásila za Svatého. Další z obětí prvotního bolševického řádění byly převážně političtí odpůrci a elity, intelektuálové, židé a rozhodně v neposlední řadě opomíjení křesťané. O hladomorech a pogromech na převážně křesťanském obyvatelstvu se v dnešní době moc nemluví, přitom by se dalo svými rozměry přirovnat k holokaustu. Někteří historikové uvádění přes 20 milionů mrtvý jen z tohoto období.

Srovnání druhé světové války nám vychází podobně hrůzostrašně. Napojení západních bankéřů a zámožných rodin na hitlerovské Německo z období po první světové válce a bezprostředně v průběhu druhé světové války, je s dnes už dostupnými materiály z archivu CIA hotovým skandálem. Na toto téma vyšlo již několik knih. Wallstreet, praděda Bush, IBM. To jsou jen ukázky z bohatých obchodních styků režimu největšího tyrana 20.století. Podle hesla „vy dodáte peníze, my dodáme lidi“ vybudoval Adolf Hitler přízrak, který se táhne jako pachuť napříč americkým politickým děním do dnešních dnů. Vždyť syn i vnuk finančníka a senátora P. Bushe ze začátku století jsou úspěšnými pokračovateli nejvlivnější americké dynastie všech dob (dle deníku The Economist). Stejný klan Bushů pak čelí i žalobě o válečné reparace pro pozůstalé holokaustu a G.W.Bush bude možná stíhán za válečné zločiny, které byly spáchány v době jeho prezidentského mandátu. První popud vznikl ve Švýcarsku,následně i v USA. Do důsledků druhé světové války se tedy Pike obdivuhodně trefil. Každé malé dítě přeci ví, že přehnaný nacionalismus je zlý a komunista se s křesťanem moc nemusí.

Zamyslíme-li se nad tou třetí světovou válkou, s politováním zjišťujeme, že už jsme možná dávno v ní. Kdo ví, jak budou naše děti nebo děti našich dětí hodnotit prohlášení G.H.W. Bushe o nastolení Nového světového řádu z roku 1999 před americkým kongresem, kde vyhlašoval, že ho docílí dohodou nebo bojem. Události z 11.září 2001 a jakoby další náhodná spojitost s s rodinou Bushů je protentokrát již příliš nápadná. Pevně věřím, že jen málokdo se zbytkem mozku si toho zatím ještě nevšiml. Válka v Afgánistánu a Iráku není o šíření demokracie. Lidé civilizovaného světa nestřílejí děti zamořeným střelivem (s odkazem na spojenci používaný druh munice vyrobený z radioaktivních materiálů, který působí škody i dlouho po svém vystřelení) a nemučí své vězně (obě informace z oficiálních zdrojů jako jsou BBC, CNN, Reuters atd.)! Od doby, kdy Irácký lid vyzval spojenecká vojska k odchodu se jedná o akt okupace. Ani vzrůstající napětí v Africe a probíhající takříkajíc lidová vzpoura v islámském světě nepřináší klid. Izraelský nukleární arzenál uprostřed zfanatizovaného moře netolerance, to smrdí. Tak jako každá nová válka je svým způsobem komplexnější a rafinovanější než byla ta předchozí, můžeme očekávat i v případném třetím celosvětovém konfliktu zcela novou podobu. Neviditelná letadla a satelitní špionáž nemusí být vrcholem všeho. Zvlášť pokud se mluví o tom, že si armádní soukolí udržuje až 50 let technologický náskok! Konec konců ona atomová zbraň už dávno není to nejhroznější, co kdy spatřilo světlo tohoto světa. Slyšeli jste už o neutronové bombě ? O té se raději v televizi při podepisování smluv o odzbrojení jako je Start nemluví. Ale to by bylo téma hodné samostatného zamyšlení, tak snad někdy příště.

I kdyby se v případě zmíněného dopisu jednalo o podvrh, samotný souhrn událostí je dostatečně varovný. Když pozoruji domácí dění, mám pocit že jsme v tom až po uši. Politická garnitura předchozího režimu nám za 40 let svého účinkování ukázala svou sílu. Ačkoliv území naší vlasti má křesťanskou tradicí sahající do 9.století, obrátili jsme se za necelé půl století komunismu v ráj ateismu a morálního úpadku. Jak jinak se dá označit prostředí současné korupce, závisti a všeobecného zla ? Projevy křesťanské morálky, vysněné nejvyšší hodnoty našich předků jsou pryč. Místo toho nám zavládl konzum a prozápadní rétorika. Původní zničili a naimportovali kulturu všeobecného vykořisťování, kapitalistický imperialismus se zakousl hned po Sametové revoluci. A že to dělá pořádně ! Privatizace selhala a z dluhů jsou jen mega dluhy. Přes 1300 miliard korun. Zdalipak to existuje i v hotovosti ? .) Spoluobčané jakoby ještě nepochopili, že celé to má plán. Bylo by chybou si myslet, že vládne nějaký hlas lidu. Médiokracie neustále čerpá z nejnovějších poznatků psychologie a sociologie, policejní stát za využití utajovaných technologií kryje politikům zadky. Na povrch se dostane jen přesně tolik, kolik má. Kdyby psal někdo knihu o ideálu politika dneška, musel by poskytnou podrobný návod jak dávkovat informace jako podle kuchařky. Ani málo, ani moc. Protože tak nějak to funguje. A když Vám někdo v televizi ukazuje nejnovější skandál, je to právě proto, protože již nastal čas. 20 let jsme se nedočkali odsouzení jediného lumpa, a že jich tam bylo a je. Teď jakoby se hnuly ledy a možná bude líp. A možná taky ne. Jedno se ovšem zdá být již jisté. Současný stav je neudržitelný a změna musí přijít. Plán je mazaný a nechává si prostor pro případnou změnu. Na rozdíl od nás se oni alternativ nebojí. Po zahájení války s terorismem, což je svým způsobem neviditelný a jen špatně definovatelný nepřítel, se občanská práva změnila jen v pojmy. Americký Patrio Act I. a II. bychom mohli chápat jako ochutnávku budoucího režimu. Úmyslně volím slovo režim, protože o rovnostářskou pospolitost jisto jistě nepůjde. Šmírování občana je přípustné, pokud je to v národní bezpečnosti. Vlastně vše je dovoleno, pokud je to v národní bezpečnost. To může byt dost nebezpečné. Černé díry jako Guantanamo polykají lidi, stačí být jiný než hloupý nebo bílý zazobaný snob.

V současnosti malá skupina vlivných vlastní většinu světového majetku. Je velmi složité jen definovat, kdo tito lidé jsou. Ukrytí v pozadí za svůj peněžní podvod, bankovky nekryté zlatem se staly jen nafouknutým regulátorem nesmyslného trhu. Ekonomie, věda ovlivňující doslova každý náš den, je jen hra s čísly, která neumí rozlišovat realitu. Přitom je založena na rozporu už samotné otázky fiatní měny. Víte jak vznikají peníze ? Bankéři si je mezi sebou jednoduše natisknou! Vítěz je vždy banka. Mnoho z amerických otců zakladatelů otevřeně kritizoval praktiky evropských bankéřských rodů, mnoho z nich za to zaplatilo životem. Prezident Andrew Jackson má dodnes na náhrobku napsáno „I killed the bank“, když se pod jeho vládou podařilo splatit všechny dluhy a on i ten J.F.K. bojoval proti Federální bance, tak musel jít. Obchody na papíře možná mohou růst do nekonečna, planetářní zdroje ovšem nejsou nafukovací a brzy začneme sklízet plody našeho jednání. Honba za profitem za každou cenu, maximalizace zisku a nepřetržitý růst jsou vykoupeny devastací přírody, sociální kataklyzma je za dveřmi. Nadcházející epidemie zhoubných onemocnění nebude mít obdoby. Zamořování životního prostředí jedy se začíná projevovat skrze potravní řetězec na každém z druhů. Mnoho jich tomuto souboji podlehlo a dokázali jsme zabít již přes polovinu živočišných druhů! Samotné generace mladých lidí jsou systematicky opájeny drogami, v naprosté letargii pak vidí svou budoucnost jen v penězích a sebestředném prožitku. Rock'n'roll, pop music i elektonická hudba, to vše má svůj podtext. Nárůst závislostí, ať už na drogách nebo zábavě je alarmující. Násilí je běžné, promiskuita a homosexualita vítána. Nejzvrhlejší porno zaplavilo svět. Kdo tvrdí, že se s tímto nesetkal, ten Vám lže.

Naštěstí se zdá, že se davy probouzejí. Otázkou však bude, zda už není pozdě a kam to bude směřovat. Vyvolávat paniku, v tom jsou médiokrati mistři. Navozují strach, rozkol a svár a kolem toho rozvinou svůj plán. Musíte splatit dluhy, jinak všem vezmeme hračky! Utahují se opasky, přišla krize ! No ovšem jak pro koho. A běda se tomu postavit, to pak vytáhneme hned kanón. Veřejnost se buď přesvědčí, že jste světu nebezpeční, blázni a psychopati, možní teroristé! Nebo si balte kufry, přírodní katastrofa je na cestě! Střílet po někom rakety je dneska dost zastaralé. Komunistické poručíme větru dešti se nám jakoby mávnutím proutkem přejmenovalo na geoinženýrství a rázem už nejde jen o vtip. K čemu podporuje Bill Gates vybělovaní mraků a kde se vzaly chemtrails, po tom pátrejte sami. Ovšem největším hitem budoucnosti se jeví ambiciózní projekt H.A.A.R.P. Pokud už i hlavní proud informuje o tajné radio vlnové zbrani hromadného ničení, měl by zbystřil i ten nejzarytější skeptik. Celé, co jste si teď přečetli, vezměte a okořeňte nastrčenými informacemi od zdroje Wikileaks. Svolává se to přes Facebook a těsto na revoluci máte zaděláno. Když už se to povedlo pár křovákům v Africe, tak co by to pak nešlo u nás.

Jenže zde je možná zakopený pes. Jako zle vyčíst z minulosti, žádné lidové povstání či revoluce nebyly tak svaté. A vždy se nakonec ukázalo, že v pozadí stála nějaká šedá eminence, bankéřův agent, budoucí tyran, možná ďábel sám. Kdo se postaví do čela tentokrát ? Tak řečený spasitel a nositel Nobelovy ceny míru, Mr. Obama? hvězdičky kolem hlavy pana van Rompuy?! Anebo existuje nějaká šance, že by to tentokrát mohlo být jinak? Ale jistě, právě v tom je to kouzlo. Svoboda volby. Ačkoliv situace by se mohla zdát lehce bezvýchodná, celý ten zvrácený plán má vážný nedostatek. Jako se ďábel z božské daru svobody volby rozhodl pro život bez Boha a chtěl zastínit jeho slávu, tak každý jeden z nás může odvrhnout to zlo, které současný stav věcí navozuje. A už nikdo nepozvedne svou zbraň! Udělejme soupis, jakousi inventuru naší působnosti. Každý sám za sebe a všichni dohromady. Zakonzervujme růst, zastavme války, svrhněme ty samozvané vládce a zahájíme otevřený dialog. Odtajníme tajné, neboť kdo se čeho bojí ? Jakým právem tají vlády svým národům některé informace ? Ochrana veřejného zájmu skrze utajování či podobná zvrácená rétorika se musí zastavit. Pouze naprostá transparentnost zajistí veřejnosti dostatečnou kontrolu. Vrátíme svobodu slova a pravda opět zvítězí. Musíme konečně najít poučení z dobrého i zlého, bez předsudku upřednostnit pravdu před skrytým zájmem. Když se poučený člověk dívá s odstupem věků na všechny ty války, říká si proč to neviděli, že se blíží takové nebezpečí ?! Neudělejme stejnou chybu znovu. Homo sapiens sapiens přeci znamená člověk moudrý! Sociální politika musí být vyčleněna z rámce zisků. Pouze společnost s náležitou úctou ke stáří si může zachovat své zdraví. Zapomenout na naše nejstarší generaci je jako zapomenout z koho jsme vzešli! Krev naší krve nemůže pojít jako zvěř . Vždyť kdo si zaslouží větší úctu než ten, který daroval nám život ? Zachovejme si otevřenou mysl a poslechněme si alternativy než učiníme naše rozhodnutí. Přestaňme věřit, že vládnou za nás mohou jiní. Feudalismus už zde byl a jak že to selhal ! Kvůli tomu už se barikády stavěly, tak proč to opakovat ? Rozumný podíl na vládě se týká každého z nás. Jinak se stavíme do role pasivních ovčánků, zmítáni stádem sem a tam. Ale již teď můžeme využít mnoho privilegií, která jsou doslova krví zaplacena. Tak proč se jich vzdávat pod nařízeními EU či jiné umělé instituce ? S referendem jim například můžeme udělat nejednu noční můru. Trvej na tom! Pokojná demonstrace a otevřená stávka jsou další mezistupně. Bez Vás to totiž nepůjde! Na to nezapomínejte. Na druhou stranu, byť pasivní ,postojem schvalované zlo, je pořád jen zlo a spoluúčast na něm tudíž jistá. Probuďme svůj vrozený kritický pohled. Než vstoupíte do cesty, tak se přeci taky rozhlédnete na všechny strany, nebo se pletu? Nezcizitelnost života musí být nejvyšší pravdou. Barbarství minulých století ukazuje všem, že skrze války a vraždění cesta nevede. Boj vyvolává zášť a ta přináší jen další boje. Nekonečný cyklus jakoby neměl konce, než padne ta posvátná věta. Pamatuj na svobodu volby! Byla ti dána od Boha a jen ona Tě k Bohu navrátí. Vyber si lásku před nenávistí, porozumění a odpuštění před netolerancí, pravdu před lží! Pocítíš dotek zvláštního klidu, pohlazené tělo i duše najde svůj domov v Kristu Ježíši. Pochválen buď všemohoucí milosrdný Bůh, ve vší své moudrosti, pochopení a lásce k nám. Ovšem to rozhodnutí už musí učinit každý sám.

Zdroj:
http://zajimejse.webnode.cz/news/a-co-s-tim-chces-jako-delat-/


Diskusní fórum:

(6556 - 6570) , řazeno časově

KONEC DEMOKRACIE? Ano. Toto už s demokracií nemá nic společného.
V uplynulých dnech se server demokracie.krumlov.cz dožadoval mé pozornosti, protože zůstal příliš dlouho bez řádné údržby a to způsobilo technické obtíže, spojené s několikadenním výpadkem.

Že místní diskusní fórum zrovna moc neplní svůj původní účel (demokratická diskuse) jsme již nějakou dobu tušili, ale mé aktuální nahlédnutí do obsahu ukázalo, že jsme se jen stali jakousi hlásnou troubou nějakého (a zjevně jediného) trola, který pravidelně zaplňuje forum výňatky z dobře známých "profláknutých proruských dezinformačních" webů typu Aeronet a ponejvíce diskutuje sám se sebou. Symbolicky tedy: konec demokracie? Ano. Termíny jako dezinformační weby, hybridní válka, placení trolové a celá problematika fake news.... nejsou vzdálené cosi, co slyšíme v televizi, ale realita i krumlovského dvorečku. A tomu rozhodně nebudu dávat prostor, protože bez ohledu na můj osobní náhled na to, obecně vzato, diskuse se tu už neděje. Zanechávám tuto diskusi jen čistě jako archiv nějaké doby a nějaké debaty, seřazený od počátku.

JČ, správce, jeden z autorů

Nadpis Autor Čas -
Nezatříz.: Re: FILM Válka, ktero...  Anonym     22:41 23/03/2011  
Nezatříz.: News_163  vait     08:41 25/03/2011  
Nezatříz.: A co s tím chceš jako...  vait     22:23 27/03/2011  
Nezatříz.: Re: A co s tím chceš ...  A.Bednář , podnět...     08:32 28/03/2011  
Nezatříz.: Odešel jsem z ARD.  vait     20:55 28/03/2011  
Nezatříz.: informace z Japonska  Sláva     20:57 29/03/2011  
Nezatříz.: News_164  vait     07:18 30/03/2011  
Nezatříz.: Vodné stočné od 1.4.2...  A.Bednář - podsta...     13:12 30/03/2011  
Nezatříz.: Re: Vodné stočné od 1...  Anonym     21:55 30/03/2011  
Nezatříz.: Re: Vodné stočné od 1...  takyanonym     17:00 31/03/2011  
Nezatříz.: Kdo je to?  Anonym     08:10 01/04/2011  
Nezatříz.: Re: Vodné stočné od 1...  A.Bednář     09:30 01/04/2011  
Nezatříz.: News_165  vait     12:42 01/04/2011  
Nezatříz.: Re: Kdo je to?  anonymtaky     18:38 01/04/2011  
Nezatříz.: Re: Kdo je to?  Rudy     20:02 01/04/2011  
<< novější        1 - 15  |  16 - 30  |  31 - 45  |  46 - 60  |  61 - 75  |  76 - 90  |  91 - 105  |  106 - 120  |  121 - 135  |  136 - 150  |  151 - 165  |  166 - 180  |  181 - 195  |  196 - 210  |  211 - 225  |  226 - 240  |  241 - 255  |  256 - 270  |  271 - 285  |  286 - 300  |  301 - 315  |  316 - 330  |  331 - 345  |  346 - 360  |  361 - 375  |  376 - 390  |  391 - 405  |  406 - 420  |  421 - 435  |  436 - 450  |  451 - 465  |  466 - 480  |  481 - 495  |  496 - 510  |  511 - 525  |  526 - 540  |  541 - 555  |  556 - 570  |  571 - 585  |  586 - 600  |  601 - 615  |  616 - 630  |  631 - 645  |  646 - 660  |  661 - 675  |  676 - 690  |  691 - 705  |  706 - 720  |  721 - 735  |  736 - 750  |  751 - 765  |  766 - 780  |  781 - 795  |  796 - 810  |  811 - 825  |  826 - 840  |  841 - 855  |  856 - 870  |  871 - 885  |  886 - 900  |  901 - 915  |  916 - 930  |  931 - 945  |  946 - 960  |  961 - 975  |  976 - 990  |  991 - 1005  |  1006 - 1020  |  1021 - 1035  |  1036 - 1050  |  1051 - 1065  |  1066 - 1080  |  1081 - 1095  |  1096 - 1110  |  1111 - 1125  |  1126 - 1140  |  1141 - 1155  |  1156 - 1170  |  1171 - 1185  |  1186 - 1200  |  1201 - 1215  |  1216 - 1230  |  1231 - 1245  |  1246 - 1260  |  1261 - 1275  |  1276 - 1290  |  1291 - 1305  |  1306 - 1320  |  1321 - 1335  |  1336 - 1350  |  1351 - 1365  |  1366 - 1380  |  1381 - 1395  |  1396 - 1410  |  1411 - 1425  |  1426 - 1440  |  1441 - 1455  |  1456 - 1470  |  1471 - 1485  |  1486 - 1500  |  1501 - 1515  |  1516 - 1530  |  1531 - 1545  |  1546 - 1560  |  1561 - 1575  |  1576 - 1590  |  1591 - 1605  |  1606 - 1620  |  1621 - 1635  |  1636 - 1650  |  1651 - 1665  |  1666 - 1680  |  1681 - 1695  |  1696 - 1710  |  1711 - 1725  |  1726 - 1740  |  1741 - 1755  |  1756 - 1770  |  1771 - 1785  |  1786 - 1800  |  1801 - 1815  |  1816 - 1830  |  1831 - 1845  |  1846 - 1860  |  1861 - 1875  |  1876 - 1890  |  1891 - 1905  |  1906 - 1920  |  1921 - 1935  |  1936 - 1950  |  1951 - 1965  |  1966 - 1980  |  1981 - 1995  |  1996 - 2010  |  2011 - 2025  |  2026 - 2040  |  2041 - 2055  |  2056 - 2070  |  2071 - 2085  |  2086 - 2100  |  2101 - 2115  |  2116 - 2130  |  2131 - 2145  |  2146 - 2160  |  2161 - 2175  |  2176 - 2190  |  2191 - 2205  |  2206 - 2220  |  2221 - 2235  |  2236 - 2250  |  2251 - 2265  |  2266 - 2280  |  2281 - 2295  |  2296 - 2310  |  2311 - 2325  |  2326 - 2340  |  2341 - 2355  |  2356 - 2370  |  2371 - 2385  |  2386 - 2400  |  2401 - 2415  |  2416 - 2430  |  2431 - 2445  |  2446 - 2460  |  2461 - 2475  |  2476 - 2490  |  2491 - 2505  |  2506 - 2520  |  2521 - 2535  |  2536 - 2550  |  2551 - 2565  |  2566 - 2580  |  2581 - 2595  |  2596 - 2610  |  2611 - 2625  |  2626 - 2640  |  2641 - 2655  |  2656 - 2670  |  2671 - 2685  |  2686 - 2700  |  2701 - 2715  |  2716 - 2730  |  2731 - 2745  |  2746 - 2760  |  2761 - 2775  |  2776 - 2790  |  2791 - 2805  |  2806 - 2820  |  2821 - 2835  |  2836 - 2850  |  2851 - 2865  |  2866 - 2880  |  2881 - 2895  |  2896 - 2910  |  2911 - 2925  |  2926 - 2940  |  2941 - 2955  |  2956 - 2970  |  2971 - 2985  |  2986 - 3000  |  3001 - 3015  |  3016 - 3030  |  3031 - 3045  |  3046 - 3060  |  3061 - 3075  |  3076 - 3090  |  3091 - 3105  |  3106 - 3120  |  3121 - 3135  |  3136 - 3150  |  3151 - 3165  |  3166 - 3180  |  3181 - 3195  |  3196 - 3210  |  3211 - 3225  |  3226 - 3240  |  3241 - 3255  |  3256 - 3270  |  3271 - 3285  |  3286 - 3300  |  3301 - 3315  |  3316 - 3330  |  3331 - 3345  |  3346 - 3360  |  3361 - 3375  |  3376 - 3390  |  3391 - 3405  |  3406 - 3420  |  3421 - 3435  |  3436 - 3450  |  3451 - 3465  |  3466 - 3480  |  3481 - 3495  |  3496 - 3510  |  3511 - 3525  |  3526 - 3540  |  3541 - 3555  |  3556 - 3570  |  3571 - 3585  |  3586 - 3600  |  3601 - 3615  |  3616 - 3630  |  3631 - 3645  |  3646 - 3660  |  3661 - 3675  |  3676 - 3690  |  3691 - 3705  |  3706 - 3720  |  3721 - 3735  |  3736 - 3750  |  3751 - 3765  |  3766 - 3780  |  3781 - 3795  |  3796 - 3810  |  3811 - 3825  |  3826 - 3840  |  3841 - 3855  |  3856 - 3870  |  3871 - 3885  |  3886 - 3900  |  3901 - 3915  |  3916 - 3930  |  3931 - 3945  |  3946 - 3960  |  3961 - 3975  |  3976 - 3990  |  3991 - 4005  |  4006 - 4020  |  4021 - 4035  |  4036 - 4050  |  4051 - 4065  |  4066 - 4080  |  4081 - 4095  |  4096 - 4110  |  4111 - 4125  |  4126 - 4140  |  4141 - 4155  |  4156 - 4170  |  4171 - 4185  |  4186 - 4200  |  4201 - 4215  |  4216 - 4230  |  4231 - 4245  |  4246 - 4260  |  4261 - 4275  |  4276 - 4290  |  4291 - 4305  |  4306 - 4320  |  4321 - 4335  |  4336 - 4350  |  4351 - 4365  |  4366 - 4380  |  4381 - 4395  |  4396 - 4410  |  4411 - 4425  |  4426 - 4440  |  4441 - 4455  |  4456 - 4470  |  4471 - 4485  |  4486 - 4500  |  4501 - 4515  |  4516 - 4530  |  4531 - 4545  |  4546 - 4560  |  4561 - 4575  |  4576 - 4590  |  4591 - 4605  |  4606 - 4620  |  4621 - 4635  |  4636 - 4650  |  4651 - 4665  |  4666 - 4680  |  4681 - 4695  |  4696 - 4710  |  4711 - 4725  |  4726 - 4740  |  4741 - 4755  |  4756 - 4770  |  4771 - 4785  |  4786 - 4800  |  4801 - 4815  |  4816 - 4830  |  4831 - 4845  |  4846 - 4860  |  4861 - 4875  |  4876 - 4890  |  4891 - 4905  |  4906 - 4920  |  4921 - 4935  |  4936 - 4950  |  4951 - 4965  |  4966 - 4980  |  4981 - 4995  |  4996 - 5010  |  5011 - 5025  |  5026 - 5040  |  5041 - 5055  |  5056 - 5070  |  5071 - 5085  |  5086 - 5100  |  5101 - 5115  |  5116 - 5130  |  5131 - 5145  |  5146 - 5160  |  5161 - 5175  |  5176 - 5190  |  5191 - 5205  |  5206 - 5220  |  5221 - 5235  |  5236 - 5250  |  5251 - 5265  |  5266 - 5280  |  5281 - 5295  |  5296 - 5310  |  5311 - 5325  |  5326 - 5340  |  5341 - 5355  |  5356 - 5370  |  5371 - 5385  |  5386 - 5400  |  5401 - 5415  |  5416 - 5430  |  5431 - 5445  |  5446 - 5460  |  5461 - 5475  |  5476 - 5490  |  5491 - 5505  |  5506 - 5520  |  5521 - 5535  |  5536 - 5550  |  5551 - 5565  |  5566 - 5580  |  5581 - 5595  |  5596 - 5610  |  5611 - 5625  |  5626 - 5640  |  5641 - 5655  |  5656 - 5670  |  5671 - 5685  |  5686 - 5700  |  5701 - 5715  |  5716 - 5730  |  5731 - 5745  |  5746 - 5760  |  5761 - 5775  |  5776 - 5790  |  5791 - 5805  |  5806 - 5820  |  5821 - 5835  |  5836 - 5850  |  5851 - 5865  |  5866 - 5880  |  5881 - 5895  |  5896 - 5910  |  5911 - 5925  |  5926 - 5940  |  5941 - 5955  |  5956 - 5970  |  5971 - 5985  |  5986 - 6000  |  6001 - 6015  |  6016 - 6030  |  6031 - 6045  |  6046 - 6060  |  6061 - 6075  |  6076 - 6090  |  6091 - 6105  |  6106 - 6120  |  6121 - 6135  |  6136 - 6150  |  6151 - 6165  |  6166 - 6180  |  6181 - 6195  |  6196 - 6210  |  6211 - 6225  |  6226 - 6240  |  6241 - 6255  |  6256 - 6270  |  6271 - 6285  |  6286 - 6300  |  6301 - 6315  |  6316 - 6330  |  6331 - 6345  |  6346 - 6360  |  6361 - 6375  |  6376 - 6390  |  6391 - 6405  |  6406 - 6420  |  6421 - 6435  |  6436 - 6450  |  6451 - 6465  |  6466 - 6480  |  6481 - 6495  |  6496 - 6510  |  6511 - 6525  |  6526 - 6540  |  6541 - 6555  |  6556 - 6570  |  6571 - 6585  |  6586 - 6600  |  6601 - 6615  |  6616 - 6630  |  6631 - 6645  |  6646 - 6660  |  6661 - 6675  |  6676 - 6690  |  6691 - 6705  |  6706 - 6720  |  6721 - 6735  |  6736 - 6750  |  6751 - 6765  |  6766 - 6780  |  6781 - 6795  |  6796 - 6810  |  6811 - 6825  |  6826 - 6840  |  6841 - 6855  |  6856 - 6870  |  6871 - 6885  |  6886 - 6900  |  6901 - 6915  |  6916 - 6930  |  6931 - 6945  |  6946 - 6960  |  6961 - 6975  |  6976 - 6990  |  6991 - 7005  |  7006 - 7020  |  7021 - 7035  |  7036 - 7050  |  7051 - 7065  |  7066 - 7080  |  7081 - 7095  |  7096 - 7110  |  7111 - 7125  |  7126 - 7140  |  7141 - 7155  |  7156 - 7170  |  7171 - 7185  |  7186 - 7200  |  7201 - 7215  |  7216 - 7230  |  7231 - 7245  |  7246 - 7260  |  7261 - 7275  |  7276 - 7290  |  7291 - 7305  |  7306 - 7320  |  7321 - 7335  |  7336 - 7350  |  7351 - 7365  |  7366 - 7380  |  7381 - 7395  |  7396 - 7410  |  7411 - 7425  |  7426 - 7440  |  7441 - 7455  |  7456 - 7470  |  7471 - 7485  |  7486 - 7500  |  7501 - 7515  |  7516 - 7530  |  7531 - 7545  |  7546 - 7560  |  7561 - 7575  |  7576 - 7590  |  7591 - 7605  |  7606 - 7620  |  7621 - 7635  |  7636 - 7650  |  7651 - 7665  |  7666 - 7680  |  7681 - 7695  |  7696 - 7710  |  7711 - 7725  |  7726 - 7740  |  7741 - 7755  |  7756 - 7770  |  7771 - 7785  |  7786 - 7800  |  7801 - 7815  |  7816 - 7830  |  7831 - 7845  |  7846 - 7860  |  7861 - 7875  |  7876 - 7890  |  7891 - 7905  |  7906 - 7920  |  7921 - 7935  |  7936 - 7950  |  7951 - 7965  |  7966 - 7980  |  7981 - 7995  |  7996 - 8010  |  8011 - 8025  |  8026 - 8040  |  8041 - 8055  |  8056 - 8070  |  8071 - 8085  |  8086 - 8100  |  8101 - 8115  |  8116 - 8130  |  8131 - 8145  |  8146 - 8160  |  8161 - 8175  |  8176 - 8190  |  8191 - 8205  |  8206 - 8220  |  8221 - 8235  |  8236 - 8250  |  8251 - 8265  |  8266 - 8280  |  8281 - 8295  |  8296 - 8310  |  8311 - 8325  |  8326 - 8340  |  8341 - 8355  |  8356 - 8370  |  8371 - 8385  |  8386 - 8400  |  8401 - 8415  |  8416 - 8430  |  8431 - 8445  |  8446 - 8460  |  8461 - 8475  |  8476 - 8490  |  8491 - 8505  |  8506 - 8520  |  8521 - 8535  |  8536 - 8550  |  8551 - 8565  |  8566 - 8580  |  8581 - 8595  |  8596 - 8610  |  8611 - 8625  |  8626 - 8640  |  8641 - 8655  |  8656 - 8670  |  8671 - 8685  |  8686 - 8700  |  8701 - 8715  |  8716 - 8730  |  8731 - 8745  |  8746 - 8760  |  8761 - 8775  |  8776 - 8790  |  8791 - 8805  |  8806 - 8820  |  8821 - 8835  |  8836 - 8850  |  8851 - 8865  |  8866 - 8880  |  8881 - 8895  |  8896 - 8910  |  8911 - 8925  |  8926 - 8940  |  8941 - 8955  |  8956 - 8970  |  8971 - 8985  |  8986 - 9000  |  9001 - 9015  |  9016 - 9030  |  9031 - 9045  |  9046 - 9060  |  9061 - 9075  |  9076 - 9090  |  9091 - 9105  |  9106 - 9120  |  9121 - 9135  |  9136 - 9150  |  9151 - 9165  |  9166 - 9180  |  9181 - 9195  |  9196 - 9210  |  9211 - 9225  |  9226 - 9240  |  9241 - 9255  |  9256 - 9270  |  9271 - 9285  |  9286 - 9300  |  9301 - 9315  |  9316 - 9330  |  9331 - 9345  |  9346 - 9360  |  9361 - 9375  |  9376 - 9390  |  9391 - 9405  |  9406 - 9420  |  9421 - 9435  |  9436 - 9450  |  9451 - 9465  |  9466 - 9480  |  9481 - 9495  |  9496 - 9510  |  9511 - 9525  |  9526 - 9540  |  9541 - 9555  |  9556 - 9570  |  9571 - 9585  |  9586 - 9600  |  9601 - 9615  |  9616 - 9630  |  9631 - 9645  |  9646 - 9660  |  9661 - 9675  |  9676 - 9690  |  9691 - 9705  |  9706 - 9720  |  9721 - 9735  |  9736 - 9750  |  9751 - 9765  |  9766 - 9780  |  9781 - 9795  |  9796 - 9810  |  9811 - 9825  |  9826 - 9840  |  9841 - 9855  |  9856 - 9870  |  9871 - 9885  |  9886 - 9900  |  9901 - 9915  |  9916 - 9930  |  9931 - 9945  |  9946 - 9960  |  9961 - 9975  |  9976 - 9990  |  9991 - 10005  |  10006 - 10020  |  10021 - 10035  |  10036 - 10050  |  10051 - 10065  |  10066 - 10080  |  10081 - 10095  |  10096 - 10110  |  10111 - 10125  |  10126 - 10140  |  10141 - 10155  |  10156 - 10170  |  10171 - 10185  |  10186 - 10200  |  10201 - 10215  |  10216 - 10230  |  10231 - 10245  |  10246 - 10260  |  10261 - 10275  |  10276 - 10290  |  10291 - 10305  |  10306 - 10320  |  10321 - 10335  |  10336 - 10350  |  10351 - 10365  |  10366 - 10380  |  10381 - 10395  |  10396 - 10410  |  10411 - 10425  |  10426 - 10440  |  10441 - 10455  |  10456 - 10470  |  10471 - 10485  |  10486 - 10500  |  10501 - 10515  |  10516 - 10530  |  10531 - 10545  |  10546 - 10560  |  10561 - 10575  |  10576 - 10590  |  10591 - 10605  |  10606 - 10620  |  10621 - 10635  |  10636 - 10650  |  10651 - 10665  |  10666 - 10680  |  10681 - 10695  |  10696 - 10710  |  10711 - 10725  |  10726 - 10740  |  10741 - 10755  |  10756 - 10770  |  10771 - 10785  |  10786 - 10800  |  10801 - 10815  |  10816 - 10830  |  10831 - 10845  |  10846 - 10860  |  10861 - 10875  |  10876 - 10890  |  10891 - 10905  |  10906 - 10920  |  10921 - 10935  |  10936 - 10950  |  10951 - 10965  |  10966 - 10980  |  10981 - 10995  |  10996 - 11010  |  11011 - 11025  |  11026 - 11040  |  11041 - 11055  |  11056 - 11070  |  11071 - 11085  |  11086 - 11100  |  11101 - 11115  |  11116 - 11130  |  11131 - 11145  |  11146 - 11160  |  11161 - 11175  |  11176 - 11190  |  11191 - 11205  |  11206 - 11220  |  11221 - 11235  |  11236 - 11250  |  11251 - 11265  |  11266 - 11280  |  11281 - 11295  |  11296 - 11310  |  11311 - 11325  |  11326 - 11340  |  11341 - 11355  |  11356 - 11370  |  11371 - 11385  |  11386 - 11400  |  11401 - 11415  |  11416 - 11430  |  11431 - 11445  |  11446 - 11460  |  11461 - 11475  |  11476 - 11490  |  11491 - 11505  |  11506 - 11520  |  11521 - 11535  |  11536 - 11550  |  11551 - 11565  |  11566 - 11580  |  11581 - 11595  |  11596 - 11610  |        starší >>